Menu Logo Historického obzoru
Historický obzor
Profil a kontakt
Aktuální číslo
Připravované články
Ukázkové články
Nabídka starších čísel
Archiv
Résumé
Pokyny pro autory
Služby předplatitelům
Nakladatelství Aleš Skřivan ml.

Historický obzor

Historický obzor, č. 1/2 2014

OBSAH

MICHAL WANNER: Rusko-čínský obchod v Kjachtě a Velká čajová cesta, 1689–1861

MIROSLAV ŠEDIVÝ: Rakouské císařství a kolonialismus v době předbřeznové

JAN HÁLEK: „Washingtonská aféra“ a osud prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka

ROMAN VONDRA: Osobnosti české minulosti. Jan Evangelista Purkyně (1787–1869)

PRO ŠKOLNÍ VÝUKU

Velké bitvy světových dějin. Solferino 1859 (Petra KODETOVÁ)

HISTORIE V HESLECH HISTORICKÁ VÝROČÍ (připravuje Miroslav Šedivý)

ZPRÁVY / RECENZE

Nové knihy