Menu Logo Historického obzoru - 10301 Bytes
Historický obzor
Profil a kontakt
Aktuální číslo
Připravované články
Ukázkové články
Nabídka starších čísel
Archiv
Résumé
Pokyny pro autory
Recenzní řízení
Služby předplatitelům
Nakladatelství Aleš Skřivan ml.

Historický obzor 1-2.jpg - 10301 Bytes Historický obzor 3-4.jpg - 10301 Bytes Historický obzor 5-6.jpg - 10301 Bytes Historický obzor 7-8.jpg - 10301 Bytes Titulní strana 9 - 10 Historický obzor 11-12.jpg - 10301 Bytes
Šéfredaktor:  
  prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Zástupce šéfredaktora:
  PhDr. Václav Drška, PhD.
Redakční rada:
  PhDr. et JUDr. Stanislav Balík - prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. - prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. - prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. - PhDr. Milan Buben - prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. - prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. - doc. PhDr. Jan Halada, CSc. - doc. PhDr. Václav Horčička, PhD. - prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. - prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. - prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. - doc. PhDr. Martin Kovář, PhD. - PhDr. Petr Křivský, CSc. - doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. - prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. - prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. - doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. - prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. - doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, PhD. - prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. - doc. PhDr. František Stellner, PhD. - PhDr. Drahomír Suchánek, Ph.D. - prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. - prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. - prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. - prof. PhDr. Vít Vlnas, CSc. - prof. PhDr. Jan Wanner, DrSc. - doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Pololetní předplatné 228 Kč, objednávky zasílejte na: obzor@atlas.cz

Tyto stránky jsou oficiální prezentací časopisu Historický obzor. Jakékoliv návrhy a nápady na vylepšení této služby, prosím, posílejte  na výše uvedenou adresu s předmětem HO.