Menu
Z dosavadnich titulů
Prodejní podmínky a slevy
Hledáme nové autory
Vydavatelský servis
Historický obzor


 

 

 

 

 

Světová politika

Světová politika ve 20. století (II. díl)

Vladimír Nálevka


Pokračování prvního dílu, které je zaměřeno na politický vývoj v období studené války.
Téměř 6500 km dlouhá hranice mezi Sovětským svazem a Čínou se stala horkou linií a místem četných ozbrojených srážek. Číňané obsadili v noci na 2. března 1969 sporný ostrov Damanskij na řece Ussuri a Sověti odpověděli v polovině měsíce masivním protiútokem, v němž nasadili těžké zbraně. Po devíti hodinách ozbrojeného střetu byly na obou stranách velké ztráty na životech. Další konflikty propukly na Amuru a v oblasti Sin-ťiangu, v Pekingu se začalo hovořit o velké válce se „severním protivníkem“. Souběžně gradovala i čínská diplomatická ofenzíva v rozvojových zemích. Nebezpečnou eskalaci sporu sice utlumila Kosyginova schůzka s Čou En-lajem v září 1969, ale ideologická konfrontace trvala i nadále. Jejím důsledkem byl nejen trvalý vzestup vojenského potenciálu obou stran na společném pomezí, ale i silné hospodářské zatížení.

Brožované, formát A5, 288 str., foto, 184 Kč.

Čtvrtý dotisk druhého vydání. Vyšlo v říjnu 2015.

Světová politika ve 20. století (I. díl)

Vladimír Nálevka
Publikace od autora, který v roce 1998 získal literární cenu E. E. Kische KALF. Kniha je doplněná chronologickou tabulkou.

Brožované, formát A5, 272str., cena 179 Kč. Pátý dotisk vyšel v dubnu 2014.

 

M

Ius exclusivae

Právo exklusivity při papežských volbách

Drahomír Suchánek

Papežské volby vždy přitahovaly pozornost odborníků i široké veřejnosti a až do dnešní doby si zachovaly jistou míru tajemství. Papež, jakožto hlava katolické církve, soustřeďoval ve svých rukou značný vliv a vedle čistě církevních záležitostí vstupoval také do politických a mocenských problémů. Světští vládcové se proto snažili již od raných dějin papežské volby ovlivňovat a osobovali si právo určovat, kdo má katolickou církev vést.

Mezi mnoha způsoby ovlivnění papežských voleb vyniká tzv. právo exklusivity. Projevovalo se jako oprávnění některých katolických panovníků vyslovit v rámci volebního konkláve svůj nesouhlas s jedním z kandidátů papežského stolce, a tím ho z volby vyloučit. Ačkoliv církev tyto praktiky často kritizovala, přetrvaly po celý novověk a teprve na počátku 20. století byly s konečnou platností zakázány.

Předkládaná kniha poskytuje základní vhled do vývoje papežských voleb a podrobně představuje dějinné i historické prvky výběru hlavy katolické církve. Čtenář se současně seznámí se zákulisím volebního klání, včetně způsobů, jimiž jednotlivé strany prosazovaly své kandidáty.

 

Brožované, 272 stran (včetně 70 stran příloh), 245 Kč. Vyšlo 14. listopadu 2012.

Obsah

 

Ve stínu říšské orlice

J. B. Uhlíř

Kniha přináší dvacet příběhů o osudech lidí, kteří nejvýrazněji promluvili do "dějin" Protektorátu Čechy a Morava. Publikace je doplněna zajímavými fotkami, z nichž řada nebyla dosud nikdy uveřejněna.

E-kniha, 99 Kč, dostupná v internetovém knihkupectví Kosmas.

Z neznámých stránek historie

Vladimír Nálevka

Známý autor literatury faktu odhaluje zajímavé souvislosti dosud ne zcela objasněných událostí moderních dějin (Stalinova smrt, Che Guevarova mise v Kongu, československé zbraně pro Guatemalu aj.).

E-kniha, 99 Kč, dostupná v internetovém knihkupectví Kosmas.

M

Mayové

Víc než záhady dávné civilizace

Markéta Křížová

Mayové vytvořili nejkomplexnější a nejsofistikovanější kulturu Nového světa. Rozvíjeli matematiku a astronomii, umění ve formě realistických kamenných plastik a nástěnných maleb, užívali nejdokonalejší formy písma ze všech indiánských kultur. V době příchodu Španělů byla však již mayská kultura za svým zenitem. Mnoho měst bylo opuštěno a jejich obyvatelé se rozptýlili po pralese. Mayská společnost ovšem neztratila svou životaschopnost v této době ani poté, co na jejich území pronikli bílí dobyvatelé. Jejich nezkrotnost a schopnost úspěšně vést válku v tropických pralesech vedla však k tomu, že byli označeni za „divochy“. Teprve v 19. století byla mayská kultura pro Evropu znovu objevena. Intenzivní archeologický i paleografický výzkum přináší stále nové poznatky o životě dávné mayské civilizace. Ovšem ve stínu problémů, probíraných na vědeckých konferencích, Mayové dál čelí hospodářskému, politickému a kulturnímu tlaku. Zatímco ruiny mayských měst se mění v lukrativní turistické lokality, deštný prales, v němž Mayové žijí, padá za oběť těžbě dřeva a rozšiřování dobytkářských farem. Boj o fyzické přežití Mayů jako jedinců i o přetrvání mayských komunit jako svébytných kulturních entit dosud není rozhodnut.

Brožované, 135 stran, 135 Kč. Vyšlo 4. května 2011.

Ukázka

 

Dějiny středověké Evropy

Václav Drška, Dana Picková

„Dějiny středověké Evropy“ mají především posloužit studentům bakalářského stupně historie a příbuzných oborů jako úvodní text do problematiky tak složité a bohaté specializace, jakou dnes evropská medievistika je. Publikace jistě zaujme i zájemce z širší veřejnosti.

Brožované, formát A5, 368 stran, 329 Kč.

Druhý dotisk vyšel v únoru 2011.

Ukázka

Světová politika

Světová politika ve 20. století (II. díl)

Vladimír Nálevka


Pokračování prvního dílu, které je zaměřeno na politický vývoj v období studené války.
Téměř 6500 km dlouhá hranice mezi Sovětským svazem a Čínou se stala horkou linií a místem četných ozbrojených srážek. Číňané obsadili v noci na 2. března 1969 sporný ostrov Damanskij na řece Ussuri a Sověti odpověděli v polovině měsíce masivním protiútokem, v němž nasadili těžké zbraně. Po devíti hodinách ozbrojeného střetu byly na obou stranách velké ztráty na životech. Další konflikty propukly na Amuru a v oblasti Sin-ťiangu, v Pekingu se začalo hovořit o velké válce se „severním protivníkem“. Souběžně gradovala i čínská diplomatická ofenzíva v rozvojových zemích. Nebezpečnou eskalaci sporu sice utlumila Kosyginova schůzka s Čou En-lajem v září 1969, ale ideologická konfrontace trvala i nadále. Jejím důsledkem byl nejen trvalý vzestup vojenského potenciálu obou stran na společném pomezí, ale i silné hospodářské zatížení.

Brožované, formát A5, 288 str., foto, 184 Kč.

Třetí dotisk druhého vydání vyšel v červnu 2010.

NOVÁ MATURITA

český jazyk a literatura

soubor testových úloh pro společnou část
nové maturitní zkoušky

Stanislav Bendl

Druhý svazek Nové maturity. Skripta, která mají pomoci při dlouhodobé přípravě na společnou část maturitní zkoušky z české jazyka a literatury. Testové úlohy v těchto skriptech byly připraveny obsahově i formálně v návaznosti na tzv. katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky, doporučených CERMAT (Centrem pro reformu maturitní zkoušky) a schválených MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).

Brožované, formát A4, 52 stran, 99 Kč.

Dotisk vyšel v lednu 2010.

Ukázka.

Osobnosti české historie

Roman Vondra

Publikace obsahující 75 portrétů významných osobností českých dějin. Projekt Osobnosti české historie vykrystalizoval v průběhu několika let. U jeho zrodu stála autorova dlouhodobá spolupráce s časopisem Historický obzor, na jehož stránkách zveřejňoval portréty významných osobností českých dějin. Základní byla myšlenka přeměnit seriál článků o významných osobnostech naší historie v publikaci skládající se z medailonů, které by obsahovaly životní příběhy jednotlivých osobností.

Vázané, formát A5, 760 stran, 595 Kč.

PhDr. Roman Vondra, Ph.D. v současnosti působí v Historickém ústavu AV ČR. Externě přednáší na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Ukázka v pdf.

 


Korespondenční adresa:
Nakladatelství ALEŠ SKŘIVAN ml.,
Křivoklátská 301, 199 00 Praha 9 - Letňany
tel./fax: 286 922 196, e-mail: obzor@atlas.cz

Naše knihy si můžete také koupit v internetovém knihkupectví Kosmas.

Naše knihy v knihkupectví Kosmas.cz

Na Slovensku si můžete naše knihy objednat v internetovém knihkupectví Artforum.